Tehlike Altındaki Diller Ağı Adına Kınama

4 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi akademisyen Cemile Tiftik tarafından Türkiye’deki tehlike altındaki dil gruplarından birine mensup Gürcü bir öğrenciye yönelik yapılan ayrımcı ve ırkçı söylemi üzüntü ile karşıladık.

Türkiye’de konuşulan ve UNESCO kriterlerine göre tehlike altında bulunan diller üzerine hak temelli çalışma yürüten sivil toplum örgütleriyle dayanışma içinde çalışmalarını yürüten Tehlike Altındaki Diller Ağı olarak insan hakları ve temel özgürlükleri savunuyoruz. İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Anayasanın 10. Maddesinde belirtiliği gibi; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Cemile Tiftik’in insan haklarına aykırı, ayrımcı ve aşağılayıcı dil kullanmasını kabul etmiyor ve bu tavrı nedeni ile kınıyoruz. İlgili öğrenciden ve Gürcü halkından bir an önce özür dilemesini bekliyoruz. Tehlike Altındaki Diller Ağı olarak Gürcü kardeşlerimizi destekleyeceğimizi, dayanışma içinde sürecin takipçisi olacağımızı bildirmek isteriz.

Gürcü Kültür Evi

Gürcü Kültür Merkezi

HADİG

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

İstanbul Pomak Kültür Derneği

Laz Enstitüsü

Midyat Süryani Kültür Derneği

Süryaniler.com

Zazader

Sosyal Medyada Takip Edin!

@tadnettr

Bu internet sayfası, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile Laz-Çerkes Sivil Toplum Ağı Projesi kapsamında oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Laz Enstitüsü ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.