Proje Ortakları

Proje sürecinde birlikte çalıştığımız kurumlar

Laz Enstitüsü

1990’lardan itibaren Lazca üzerine çalışma yürüten gönüllüler tarafından 17 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul – Kadıköy’de kurulmuştur. Lazcanın yazılı bir dil haline getirilmesi; Lazca literatürün geliştirilmesi ve Lazcanın gelecek kuşaklara yok olmadan aktarılması Laz Enstitüsü’nün temel amaçlarındandır. Kuruluşundan kısa bir süre sonra Yaşayan Diller ve Lehçeler Lazca dersi için müfredat hazırlanmış, bu müfredatın kabulü ile Eylül 2013’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaokullarda seçmeli Lazca dersleri başlamıştır. 2014-2018 yılları arasında ise; Bakanlıkla yapılan bağış protokolü gereği 5, 6, 7 ve 8. sınıf Lazca ders kitapları hazırlanarak teslim edilmiştir.

Laz Enstitüsü, özelde Lazca ancak genel olarak tehlike altındaki diller (TAD) üzerine projeler geliştirmekte ve hayata geçirmektedir. Kuruluşundan itibaren bünyesinde başlangıç ve orta seviyelerde düzenli olarak Lazca eğitimler düzenlenmektedir. 2016 yılında başlayan “Yaşayan Lazca” projesinde Lazca üzerinde kapsamlı bir alan araştırması yapılarak “Türkiye’de Lazcanın Mevcut Durumu-2018” raporunu yayınlamıştır. Ayrı projede Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan bir protokol ile öğretmenlere yönelik eğitmen eğitimi hayata geçirilmiştir. Aynı proje kapsamında birçok aktivizm ve Lazca eğitim videoları üretilmiş, konuyla ilgili bir çok kitap yayınlanmıştır.

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

İstanbul Kafkas Kültür Derneği (İKKD) 1952 yılında kurulmuştur. İstanbul Bağlarbaşı’nda bulunan kendi mülkiyetindeki binada faaliyetlerini sürdürmektedir. Derneğin 2068 üyesi vardır. İKKD, merkezi Ankara’da bulunan ve 55 dernekten oluşan Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) üyesidir. 

İKKD Çerkes kültürünü ve dilini yaşatmak amacıyla faaliyet yürütmektedir. 2015 yılından itibaren iki kur olarak Çerkesçe kursları düzenlenmektedir. Ayrıca anadilini bilenler için okuma yazma kursları ve 7-13 yaş arasındaki çocuklar için drama yöntemiyle Çerkesçe eğitimi verilmektedir. 

Derneğin üyesi olan Çerkesçe öğretmenleri Boğaziçi ve Yıldız Teknik üniversitelerinde lisans düzeyinde seçmeli Çerkesçe dersleri vermektedir. Öğretmenler tarafından Çerkesçe ders kitapları hazırlanmıştır.

İKKD 2012 yılında devlet okullarında başlayan seçmeli Çerkesçe dersi için öğretmen temininde görev üstlenmektedir. Düzce ve Erciyes üniversitelerinde açılan Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan öğrencilere burs desteği sağlanması için kurulan Çerkes Dili Yüksek Öğretim Komitesi’nin üyesidir.

Bizi ve projemizi daha yakından tanıyın:

Sosyal Medyada Takip Edin!

@tadnettr

Bu internet sayfası, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile Laz-Çerkes Sivil Toplum Ağı Projesi kapsamında oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Laz Enstitüsü ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.